ماهی ساردین

2018-12-15
ماهی ساردین

ماهی ساردین

مقدمه شرکت فرآوری ماهی متو بزرگ ترین صیاد ماهی ساردین در ایران می باشد ماهی ساردین برگرفته شده از جزیره ساردنی ایتالیا می باشد ، این […]
تماس با مدیر فروش